Bahan Kuliah Statistik

Materi kuliah statistik :

Bab 1 : Pengantar Statistik

Bab 2 : Statistika Deskriptif

Bab 3 : Distribusi Peluang Diskrit

Bab 4 : Distribusi Peluang Kontinue

 

Advertisements